Werkwijze

INEMCO Consultancy biedt een flexibele aanpak die is afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant. Dit betekent dat elke opdracht anders verloopt, afhankelijk van de situatie van de klant. Gedurende het hele proces betrekt INEMCO Consultancy de klant bij de voortgang van de veranderingen. Dit doen we door regelmatig overleg te voeren, zowel face-to- face als virtueel. We werken transparant en planmatig, en delen open punten en statussen met onze klanten. Wekelijks of tweewekelijks houden we overleg om de voortgang te bespreken. Deze aanpak is gebaseerd op de basiselementen van effectief projectmanagement en open communicatie.

Hieronder staan de verschillende fases hoe we te werk gaan.

Organisatie en Kennismaking

INEMCO Consultancy begint met het leren kennen van de mensen en het in kaart brengen van de data volwassenheid van de organisatie. Dit is de basis voor het opstellen van een plan van aanpak. Om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit, is het belangrijk dat we de vaktermen van de organisatie begrijpen.

Commitment en intern draagvlak

Elke klant heeft een eigen werkwijze waar we onze aanpak op afstemmen. Zelfs als er (nog) latent behoeften zijn. We gaan pas met de implementatie aan de slag na commitment van de directie of het management voor het plan van aanpak en implementatie. Ofwel een Go / No Go beslissing. Dit creëert duidelijkheid en is de basis voor intern draagvlak. 

Implementatie en begeleiding

In de implementatiefase werkt INEMCO Consultancy nauw samen met de mensen die verschillende rollen vervullen op operationeel niveau voor data management. We betrekken hen bij het plan van aanpak en werken altijd in overleg. INEMCO Consultancy begeleidt vanuit vertrouwen en overtuiging. We geloven dat dit de beste manier is om duurzame resultaten te bereiken.

Coaching

INEMCO Consultancy coacht voortdurend bij het werken met verschillende afdelingen. We geven inzichten, tonen hoe rollen kunnen worden toegepast en benadrukken de verantwoordelijkheden. We scheppen het kader met het doel en coachen mensen om dat doel te bereiken.

Opleveringsmoment en advies

Bij het moment van oplevering en overdracht evalueren we de doelstellingen, identificeren openstaande actiepunten en geven advies over hoe verder te gaan. We delen de gerealiseerde resultaten en lichten toe waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Aftercare

Data governance en data management zijn continu in beweging. Veranderingen in de organisatie, wetgeving of technologie hebben invloed op de manier waarop data wordt beheerd. Daarom biedt INEMCO Consultancy ook na oplevering ondersteuning aan haar klanten.

We beantwoorden vragen, geven advies en helpen bij het nemen van beslissingen. Dit kan telefonisch of via een vervolgtraject of project. We staan onze klanten graag bij, ook na de initiële implementatie.